Soorten pigment

Scholz Benelux levert pigmenten in verschillende vormen, namelijk poeder, compact, granulaat en vloeibaar (slurry). Elke vorm heeft specifieke eigenschappen. Zo kunnen wij voor elk toepassingsgebied de meest optimale vorm aanbieden.

Pigmentvormen

Poedervorm

Pigmenten in poedervorm zijn in vele kleuren beschikbaar. Het is de oervorm en dus niet verder behandeld. Dit is dan ook de meest prijsgunstige variant.

De kleurpigmenten in poedervorm hebben een goede houdbaarheid. Het nadeel van de poedervorm is het stof. Hoofdzakelijk worden deze kleurpigmenten toegepast in de bouwindustrie.


Granulaatvorm


Pigmenten in granulaatvorm zijn voorgedispergeerd. Dit betekent voor de gebruiker een pigmentvorm die zich in een betonmengsel optimaal laat verdelen. Om granulaat te produceren wordt poeder eerst tot een homogene slurry verwerkt. Deze slurry wordt vervolgens verhit en verdampt. Tijdens het verdampen wordt het pigment gefixeerd tot een granulaat-korrel.

Granulaat is optimaal wat dosering betreft. Er komt namelijk weinig tot geen stof vrij tijdens het doseren; het loopt als water. Dit brengt arbo-technische voordelen met zich mee. Ook zijn granulaten perfect te doseren via een passende granulaat doseerinstallatie en hebben ze tevens een goede houdbaarheid. De extra handelingen leiden wel tot een minder prijsgunstige vorm.

Compactvorm


Pigmenten in compactvorm zijn behandeld naar een stof-arme variant. De compactvorm stuift minder dan poeder en laat zich daarom makkelijker doseren. Dat kan handmatig of via een doseerinstallatie.

Het proces van compacteren is een extra handeling, maar een relatief beperkte. Dit komt mede tot uiting in haar gunstige prijs voor een tóch stof-arme pigmentvorm. Deze kleurpigmenten hebben tevens een goede houdbaarheid. Het assortiment is minder breed in vergeleken met het assortiment in poedervorm.


Vloeibare vorm


Pigmenten in vloeibare vorm worden ook wel slurry genoemd. De term verwijst in eerste instantie naar een suspensie van pigment in water. Een eenvoudige suspensie wordt een stabiele dispersie door toevoeging van speciale additieven zoals bevochtigings- en dispergeermiddelen, reologische middelen en conserveermiddelen.

De meeste anorganische pigmenten zoals ijzeroxide, chroomoxidegroen en kobaltblauw kunnen worden gebruikt voor een slurry en kunnen dus worden omgezet in de vorm van een vloeibare kleur. De vloeibare vorm is stofvrij, eenvoudig te doseren en heeft een goede verdeling. Tevens is de vloeibare vorm beschikbaar in vele kleuren.

© Scholz Benelux