Doseer oplossing

Elk doseersysteem wordt ontworpen volgens de specificaties en eisen van de klant en of er nu batchproductie of continue productie nodig is, Scholz biedt voor elke eis een oplossing.

Dosering granulaat

Uw voordelen op een rij

 • Weinig ruimte nodig – vooral bij grote fabrieken
 • Het bevoorraden van het systeem via containers
 • De inkt wordt gedoseerd op een beweegbare schaal
 • Aantal zenders voor meerdere mixers variabel, zonder de benodigde ruimte te veranderen
 • Snelle kleurverandering door variabele containers en ontwerp van het systeem
 • Hoge doseernauwkeurigheid door aangepaste schaalgrootte en 3-puntsweging

 

Het ontwerp van de doseersystemen en de gebruikte componenten en materialen zijn afgestemd op de eisen en eigenschappen van het verfcomponent. Elk doseersysteem wordt aangepast aan de behoeften van uw installatie. Er wordt rekening gehouden met verschillende kenmerken:

 • Doseernauwkeurigheid
 • Aantal kleuren en kleurgroepen
 • Aantal mengers voor front en kern
 • Externe of geïntegreerde besturing
 • Product diversiteit
 • Beschikbare ruimte

 

Doseren van vloeibare kleuren

 

Scholz doseertechnologie ondersteunt het optimaal doseren van vloeibare kleuren in uw systeem met technische oplossingen. De beide technische kenmerken van onze vloeibare kleuren zijn aanzienlijk veranderd door onder meer de levering van systemen zoals “in-plant technology” of het “point of sale” met hoogwaardige pigmentpreparaten en de daarmee gepaard gaande hogere eisen over doseertechnologie.

Naast stationaire mono- en meerkleurensystemen verkoopt en verhuurt Scholz ook mobiele systemen voor kortdurend gebruik van vloeibare kleuren.

Voordelen

 • Stabiel bij opslag
 • Volledig verspreide mest garandeert volledige kleursterkte
 • Getest en goedgekeurd door een geaccrediteerd Duits testinstituut conform EN 12878 voor gewapend en ongewapend beton
 • Herbruikbaar containersysteem
 • Kan ook bij vorst verwerkt worden
 • Doseertechniek

 

 

© Scholz Benelux