Kan uitbloei worden voorkomen?

Kan uitbloei worden voorkomen?

Zorgvuldigheid bij de productie van gekleurde straatstenen is het beste advies dat wij kunnen bieden. Moderne productiemethoden, intensieve kwaliteitscontrole en de nauwe samenwerking van onze technici met de producenten hebben hun nut ruimschoots bewezen. Voortdurende proeven in verweringsinstallaties, onderzoeken naar verschillende uithardingsmethoden en andere proefnemingen hebben mede bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit van de gekleurde straatstenen door de producenten.

Bij alle preventie mag men echter niet vergeten dat er tot op heden geen economisch zinvolle methode bestaat om uitbloei met zekerheid te voorkomen. Maar er kan wel wat worden gedaan om de kans te beperken. Kalkuitslag treedt niet op als er van buitenaf geen water bij het jonge beton komt. Op een droog betonoppervlak ontstaat geen kalkuitslag. Maar uiteraard is het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om het beton droog te houden. Direct contact met water van buitenaf moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Een goede remedie is de betonproducten enige tijd onder een beschermende dakconstructie op te slaan en te zorgen voor voldoende ventilatie. Bij bestratingselementen geldt, dat precies op de plaatsen waar de producten tegen elkaar aankomen, gevaar voor condensvorming bestaat. De kalkuitslag manifesteert zich veelal in het midden. Aan de randen, waar het beton verder is uitgedroogd, is geen kalkuitslag zichtbaar.

 

Geduld is een schone zaak

Verpakkingsfolie bevordert de vorming van condens- water. Daarom moeten te lange opslagtijden van de straatstenen onder deze omstandigheden worden voorkomen. Als er toch kalkuitbloei optreedt, dan is het goed te weten, dat uitbloei in de regel binnen ongeveer 1 tot 2 jaar door de regen weer wordt weggespoeld.

Kalkuitbloei

“Geen enkel beton bloeit eeuwig.”

 

Verwijderen van kalkuitbloei

Het verwijderen van kalkuitbloei is niet eenvoudig. Daarom is het wellicht raadzaam in eerste instantie niets te ondernemen. Vaak zal blijken dat het betonoppervlak na verloop van tijd een steeds gelijkmatiger uiterlijk krijgt. Als men echter niet zo lang wil wachten, dan zijn er enkele mogelijkheden. Kalkuitslag kan mechanisch worden verwijderd met een roterende staalborstel. Nadeel van deze behandeling is de slijtende werking, waardoor niet alleen de kalk verdwijnt maar ook een deel van de textuur. Het gevaar bestaat dat fijne staaldeeltjes op het betonoppervlak achterblijven, waardoor roestachtige vlekken kunnen ontstaan. Bovendien is de kans aanwezig, dat oppervlakken die op deze wijze zijn behandeld, naderhand opnieuw last krijgen van kalkuitslag. Ook kan gekozen worden voor een behandeling met zuren. Bij kalkstrepen of kalkuittreding bij scheuren is vaak sprake van dikke korsten, die zich niet zo goed mechanisch laten verwijderen. In dat geval kunnen we proberen de kalk op te lossen met verdund zoutzuur. Zoutzuur betreft echter een minder milieuvriendelijk middel en vanuit milieuoverwegingen is toepassing dus niet wenselijk.

Verwering door kalkuitbloeiingen

OnverweerdNa 12 maanden verwering

Indien kalkuitbloei toch moet worden verwijderd of als gecontroleerd moet worden of sprake is van kalkuitbloei (door bijvoorbeeld een betonsteen te behandelen met zoutzuur), dan kan een behandeling met zuur noodzakelijk zijn. In dat geval is de werkwijze als volgt:

1. Het te behandelen oppervlak moet van tevoren volledig met water worden verzadigd, zodat het zuur niet te diep in de poriën kan binnendringen. Zoutzuur tast immers de cementsteen aan.
3. Na korte inwerking van het zuur (te lange inwerking heeft negatieve gevolgen voor het betonoppervlak), moet het zuur herhaaldelijk en zorgvuldig worden afgespoeld met water. Dit is noodzakelijk omdat uit de reactie van het zuur met de kalk calciumchloride ontstaat. Dit zout trekt veel water aan en zorgt er onder normale omstandigheden voor dat het oppervlak vochtig blijft. Bij zeer droog weer blijft het echter achter als een witte neerslag. Resultaat
Op welke wijze de kalkuitbloei ook te lijf wordt gegaan, de behandeling is zelden voor de volle 100% effectief. Dikwijls blijven de behandelde plekken door een afwijkende structuur toch zichtbaar. Het middel kan daardoor wel eens erger zijn dan de kwaal.
2. Vervolgens moet het betonoppervlak met een zorgvuldig verdunde zoutzuuroplossing bevochtigd worden. Daarbij moeten de nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen (beschermende kleding, schoeisel, handschoenen, bril). Het oppervlak moet gelijkmatig worden behandeld, omdat anders vlekkerige, ongelijkmatige oppervlakten het gevolg zijn. Na het besproeien van het oppervlak (met een lagedrukspuit) kan bijvoorbeeld met een bezem het zuur nog beter worden verspreid over het oppervlak. Een behandeling met zuur heeft als voordeel dat de kalk in de bovenste lagen van het beton wordt uitgespoeld. Naast het negatieve milieueffect gelden als verdere nadelen, dat het steenoppervlak ruwer kan worden en dat de kleurtoon enigszins kan veranderen.